Wet- en regelgeving

Juridisch: Het fasensysteem


In de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU is het fasensysteem vastgelegd. Hoe verder je in de fasen komt des te meer rechten je krijgt, dus hoe vaster de relatie met jouw uitzendonderneming wordt.

 

Het fasensysteem is onderverdeeld in 3 fasen:

  • Fase A: basiscontract met uitzendbeding. In deze fase kunnen oneindig veel contracten worden aangegaan binnen de termijn van 78 weken.

Fase A: alternatief: contract zonder uitzendbeding. Als de opdrachtgever in fase A aan een uitzendkracht méér zekerheid wil bieden, is dat mogelijk. In dat geval sluit het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af zonder uitzendbeding. Met het bedrijf sluit het uitzendbureau dan een opdrachtovereenkomst af voor diezelfde tijd.

  • Fase B: contract voor bepaalde tijd. In fase B geldt een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dit contract kan door het uitzendbureau niet zomaar tussentijds worden opgezegd. In fase B kunnen maximaal 6 contracten afgesloten worden in een periode van 4 jaren.
     
  • Fase C: contract voor onbepaalde tijd. In deze fase ga je met het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst aan.

 

Onderbreking in de werkzaamheden

Als je 26 aaneengesloten weken of meer niet voor dezelfde uitzendonderneming werkt, dan begint de telling van de 78 gewerkte weken opnieuw.
Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven jouw gewerkte weken staan en gaat de uitzendonderneming na de onderbreking door met tellen waar je gebleven bent.

 

Wegvallen van werk in Fase B

Het kan gebeuren dat gedurende de looptijd van een Fase B contract de opdrachtgever geen werk meer heeft voor de uitzendkracht. Zolang het Fase B contract loopt, is het uitzendbureau verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. Dit houdt in een loondoorbetaling, tenzij de uitzendkracht laat weten niet langer beschikbaar te zijn.

De uitzendkracht is gehouden een redelijk aanbod tot passende, vervangende uitzendarbeid te aanvaarden. Indien de uitzendkracht dit aanbod weigert vervalt tevens de verplichting van doorbetaling.