Certificering

Al ruim 30 jaar is Activus een solide uitzendbureau, dat handelt volgens bestaande wet- en regelgeving. U als werkgever heeft de volgende zekerheden als u met ons zaken doet:

ABU 

Activus Technisch Personeel BV is lid van dé brancheverenigng voor de uitzendbranche: de ABU. Uitzendbureaus die lid zijn van 
de ABU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s, wet- en regelgeving, het werken 
volgens de laatste arboregels en het afdragen van sociale premies. Essentiële zaken om u als opdrachtgever te verzekeren van 
kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

Voor meer info kijk op www.abu.nl

NEN4400-1

Actief Diensten en Detachering BV wordt tweemaal per jaar geauditeerd door het VRO, de Vereniging Registratie Ondernemingen. Deze organisatie controleert alle uitzendbureaus om fraude, die op grote schaal gepleegd werd door koppelbazen, tegen te gaan. Hierdoor worden de risico’s, die opdrachtgevers nemen, verkleind als zij gebruik maken van flexibele arbeid.

Het VRO stelt eisen aan:

 • De onderneming

 • De personele administratie

 • De loonadministratie

 • De financiële administratie

 • In- en doorleensituaties en uitbesteding van werk

 • Naleving bepalingen cao ABU en NBBU (indien van toepassing)

Voor meer info kijk op www.vro.nl

Het VRO heeft ons het NEN 4400-1 keurmerk toegekend. De NEN 4400-1 is een nationale norm en beperkt de risico’s voor opdrachtgevers als het gaat om wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid, identiteitsfraude en illegale tewerkstelling.

Sinds 19 december 2012 hebben wij voor het eerst Activus Technisch Personeel BV laten auditeren bij het VRO en ook Activus Technisch Personeel BV heeft de NEN4400-1 norm. 

RIV

De VRO certificering houdt ook in dat wij zijn opgenomen het RIV, het Register Inleenarbeid Vlees-en vleeswarensector. Hierdoor kunnen wij bedrijven in de vleessector voorzien van personeel. Voor meer info kijkt u op www.kiesriv.nl

SNA / DE NORM

Ook heeft Actief Diensten en Detachering het SNA-keurmerk en is Actief opgenomen in het Register Normering Arbeid (zie www.normeringarbeid.nl). Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;

 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;

 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

KIWA

Actief Diensten & Detachering is aangewezen als instelling voor het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel in het beroepsgoederenvervoer. Dit houdt in dat wij vrachtwagenchauffeurs ter beschikking mogen stellen. Meer info over KIWA? www.kiwa.nl

SH&M

Activus is een geregistreerd SH&M Erkend Leerbedrijf. SH&M is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de timmer- en meubelindustrie, houthandel en parketbranche. Activus leidt op dit gebied leerlingen op voor het gebied waar hij/ zij voor leert. Activus is hierin verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktijkgedeelte.

 

Voor wat betreft de opleidingsmogelijkheden heeft Activus erkende kwalificaties voor:

 • Allround Machinaal Houtbewerker Timmerindustrie (niveau 3)

 • Allround Werkplaatstimmerman (Niveau 3)

 • Assistent Timmerindustrie (Niveau 1)

 • Kaderfunctionaris Timmerindustrie (Niveau 4)

 • Machinaal Houtbewerker Timmerindustrie (Niveau 2)

 • Werkplaatstimmerman (Niveau 2)

 

Kijk voor meer informatie op www.shm.nl voor meer informatie over SH&M.

BELASTINGDIENST

U kunt via ons een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst en bedrijfsvereniging opvragen;

Voor meer fiscale zekerheid ontvangt u een uitgesplitste factuur, zodat u 40% kunt betalen op onze zogenaamde "G-rekening" ofwel een Geblokkeerde rekening. De storting op een G-rekening vrijwaart de betaler van een naheffing over het betaalde bedrag. Zo krijgt u als inlener 100% zekerheid, dat hetgeen op de G-rekening wordt gestort niet nogmaals aan de Belastingdienst moet worden betaald;

ALGEMENE VOORWAARDEN

Activus hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de Algemene Voorwaarden.