Dienstverlening

Activus heeft u als opdrachtgever de volgende diensten te bieden:
 

Uitzenden

Om in te kunnen spelen op de steeds veranderende marktomstandigheden schakelt een organisatie vaak flexwerkers in. Bijvoorbeeld vanwege seizoenspieken, extra drukte, of vanwege vakantie of ziekte van vast personeel. Veel bedrijven willen ook eerst ervaring opdoen met een nieuwe medewerker, voordat zij een (vast) contract aanbieden en starten dus met een uitzendkracht.

Activus zet zich dan volledig in om voor uw vacature de geschikte werkzoekenden te vinden. Wij kunnen uitzendkrachten op uitzendbasis aan u beschikbaar stellen. Een groot voordeel van krachten op uitzendbasis is de grote mate van flexibiliteit. U betaalt alleen voor de feitelijk gewerkte uren en wanneer de een kracht even niet nodig hebt, laat u hem/haar gewoon thuis. Daarnaast is het voordelig dat u bij uitzendkrachten geen risico loopt op doorbetaling tijdens ziekte. Wij als uitzendbureau zijn de werkgever, en dragen zorg voor de zieke uitzendkracht. Ook verzorgen wij voor de uitzendkrachten pensioen, begeleiding tijdens het uitzendtraject en scholing. Dit betekent geen administratieve rompslomp voor u.

Detacheren

Ook is het mogelijk om via ons medewerkers te detachering. De flexwerker is bij ons in dienst en u huurt deze kracht voor een bepaalde periode in. 
Maar ook als gevolg van het einde van Uitzendfase A, komen flexwerkers in de detacheringsfase (fase B). 
Voordeel voor u als werkgever is dat het continuïteit brengt en u meer binding heeft met de medewerker. U heeft geen werkgeversverplichtingen en loopt dus ook geen risico op doorbetaling tijdens ziekte en bij ontslag. U blijft flexibel en wij begeleiden de flexkracht tijdens zijn dienstverband via ons.

Wij kunnen met flexkrachten in de detacheringsfase van detachering maximaal 6 tijdelijke contracten sluiten in 4 kalenderjaren tijd.
 

Werving en selectie

Wilt u snel over goed gekwalificeerd personeel beschikken? Wilt u zeker weten dat u hiervoor het laagste tarief betaalt? Dan bent u bij Activus aan het goede adres. Wij verzorgen de complete werving en selectie van uw personeel, zodat u hen direct een dienstverband kunt aanbieden.