Reïntegratie

Een geslaagde comeback?

Wanneer je een WIA-, WAJONG-, WW- of WAZ-uitkering hebt via het UWV, kun je zelf bepalen via welk reïntegratiebedrijf- of uitzendbureau je weer aan de slag geholpen wilt worden. Je dient dan gebruik te maken van een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) van het UWV en geef je op dat je via Activus weer in het arbeidsproces gaat deelnemen.

Wij stellen dan samen met jou het Individuele Reïntegratieplan op. Ook zorgen we voor coaching (d.m.v. gesprekken), begeleiding (voorlichting, bieden hulp bij het solliciteren), bemiddeling en zo nodig ook scholing.

Wij van Activus zijn volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Gemert en omstreken en kunnen je daardoor prima helpen met reïntegreren.